Archiv článků

Free klub - Kamarád (6 – 10 let)

Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži bezpečný prostor pro všestranný rozvoj osobnosti, odbornou pomoc a podporu a vést je ke schopnosti samostatně řešit své problémy.

Free klub - Friend (11 – 18 let)

Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži bezpečný prostor pro všestranný rozvoj osobnosti, odbornou pomoc a podporu a vést je ke schopnosti samostatně řešit své problémy.

Free klub

Posláním Free klubu je poskytovat dětem a mládeži bezpečný prostor pro všestranný rozvoj osobnosti, odbornou pomoc a podporu a vést je ke schopnosti samostatně řešit své problémy.